Oportunitate traducere articole RRBSI

2021-05-05

Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării acceptă, începând cu 2021, articole în limba română, urmând ca traducerea acestora în limba engleză să se facă cu sprijinul Asociației Bibliotecarilor din România. Trimiterea articolelor se va realiza, în continuare, urmând pașii de la: http://rrbsi.ro/index.php/rrbsi/about/submissions