Țurcan, N., Coșuleanu, I., Grecu, M. and Cujba, R. (2019) “Research in Computer Science in the Republic of Moldova: A Bibliometric Analysis”, Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării = Romanian Journal of Library and Information Science, 15(2), pp. 27–50. doi: 10.26660/rrbsi.2019.15.2.27.