Țurcan, N., Coșuleanu, I., Grecu, M., & Cujba, R. (2019). Research in Computer Science in the Republic of Moldova: A Bibliometric Analysis. Revista Română De Biblioteconomie și Știința Informării = Romanian Journal of Library and Information Science, 15(2), 27–50. https://doi.org/10.26660/rrbsi.2019.15.2.27